OVA SRPSKA PREZIMENA SU NEKADA IMALI SAMO PLEMIĆI: Proverite da li je i vaše na spisku

0

U današnjem članku pišemo o prezimenima u Srbiji, a neka od njih su čak plemićka. Jer su sačuvani mnogi manastirski i arski papiri, poznato je da e većina prezimena iz prijašenjeg doba istovjetna sa ovim danas. Prvo prezime sa ovog spiska je Divac, št znali sin diva, datira iz prvog djela petnaestg stoljeća. Drakuli- to ustvari znači zmaj, a u Srbiji se koristi od pčetka 11 vijeka.

Jakšić, ovo prezime potiče iz drevne srpske despotovine. Lazarević je sljedeće prezime, koje je ustvari vlastelinska porodica čiji korijeni vuku još iz 14 stoljeća. Još jedno prezime koje je isto tako rasprostranjeno je Pavlović, čije je porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a datira još od početka 11. vijeka.

Vukanović su bili porodica koja je vladala RAškom oblasti početko 11. stoljeća. I na kraju posljednje prezime je Balšić, koji su bili srednjovjekovna srpska dinastija. Vladali su u periodu od 1360 do 1421 godine.

Preporučujemo