Novo

Sa granice će vas vratiti: Pored vozačke i saobraćajne dozvole, potrebna su vam ova dva dokumenta kada putujete u inostranstvo!

Ako ste planirali u skorije vrijeme neko putovanje ili promjenu prebivališta koji je u drugoj zemlji, povedite računa o novom zakonu koji je stupio na snagu.

Prije nego što odete na neko putovanje koje ste planirali osim vozačke i saobraćajne dozvole potrebni su vam i još neki dokumenti. Ukoliko ih ne budete imali sa sobom, velika je šansa da će vas vratiti sa granice.

Ono što treba da znate jeste da li vam međunarodnu vozačku dozvolu zemlje u koje putujete traže saobraćajci, ali i kroz zemlje kroz koje treba da samo prođete, a zatim i zeleni karton ili neki drugi dokumenti koji je potreban. Zemlje evrope poput Francuske, Njemačke, Italije i Španije traže međunarodnu vozačku dozvolu.

Nju možete dobiti u kratkom vremenskom periodu u poslovnicama AMSS, i ona važi pune tri godine, osim ukoliko se prije toga ne desi da istekne nacionalna vozačka. Ukoliko auto koje vi vozate glasi na drugo ime onda vam je potreban još jedan dokument koji se takošer može izvaditi u poslovnicama AMSS, dozvola za upravljanje vozilom koje nije vaše u inostranstvu, i ova dozvola važi cijelu godinu dana.

Nakon što je Srbija pristupila dvije hiljade i jedanaeste godine u Savjet biroa, zelene karte sa trideset i dva nacionalna biroa osiguravača zemalja evrpskog privrednog prostora , nije potrebno da vozači posjeduju zelene karte osiguranja za dljedeće države: Belgiju, Bugarsku, Austriju, Njemačku; Dansku, Kipar, Estoniju, Španiju, Finsku, Britaniju, Francusku, Italiju, Irsku, Mađarsku, Grčku, Poljsku, Portugal, Holandiju, Maltu, Litvaniju, Luksemburg, Letoniju, Švedsku, Slovačku, Hrvatsku, Rumuniju, Andoru, Norvešku, Island i Sloveniju i Švajcarsku.

Oglasi – Advertisement