Novo

Odmah provjerite: Broj u donjem desnom uglu vaše lične govori policiji nešto nevjerovatno o vama!

Svima je jasno da je lična karta dokument sa kojim potvrđujemo naš identitet, a pored toga ona služi i za dokaz o drugim činjenicama koje se nalaze u njoj.

Ukoliko je određeno sa međunarodnim ugovorom, lična karta takošer može i da služi kao putna isprava.
Organi unutrašnjih poslova redovno vode razne evidencije o elementima lučnog statusa građana, a posebno o mjestu prebivališta i boravišta, evidenciju građana, evidenciju ličnih karata i putnih isprava, lični broj građana, registarski broj motornih vozila i drugo.

Evidenciju o primljenim zahtjevima i izdatim ličnim kartama vodi općinsko ministarstvo unutrašnjih poslova.
U gradovima koji imaju više općina može se odraditi jedinstvena evidencija ličnih karata koje su izdane u cijelom gradu.
Zakonom o ličnoj karti nastalim dvije hiljade i sedme godine je regulisana identifikacija osoba i vđenje evidencije o izdatim ličnim kartama, kao posebna administrativna stvar.


Ovaj zakon nalaže da se ličnom kartom dokazuje ličn identitet, i ona predstavlja javni dokment, i može također da posluži kao dokaz o drugim činjenicama koje se nalaze u njoj.
Među biometrijskim ličnim kartama se nalazi i broj ljudi čija lica obliko podsjećaju i imaju slične karakteristike kao vaše, a evo kako to i da provjerite:

Znalo se da će nove biometrijske lične karte imati iste podatke kao i stari papirni dokumenti. Ali broj na vačem biometrijskom dokumentu otkriva prema fotografiji iz MUP-a koliko ljudi sliči vama odnosno pornalazi ljude sa sličnim karakterisitkama lica kao sa vašeg.
Podaci su tačni koji pokazuju koliko ljudi u državi ima slične oblike lica kao i osoba čiji je dokument.

Oglasi – Advertisement