Najbizarniji SRPSKI NARODNI OBIČAJ: Kada žena spava sa svekrom, a kada sa muževim bratom? DA LI STE ČULI ZA ”SNOHOĆENJE”?

0

Za ovaj dan za vas imamo jedan veoma zanimljiv i veoma bizaran članak koji se tiče određenih običaja u Srbiji. Neki od njih su da kažemo izumrli, ali neki se još praktikuju u nekim dijelovima Srbije posebno onim ruralnim. Postoje mnogi narodni običaji u našim predjelima i oni se razlikuju od regije do regije, te od naroda do naroda. Mnogi od njih su sa današnje tačke gledanja veoma čudni i bizarni, a neki su opstali i do današnjih dana. tako se zna da i u Crnoj Gori, koja je poznata kao patrijarhalna i konzervativna zemlja ima mnogo čudnih običaja. U Crnoj Gori je i dalje, u većini slučajeva, muškarac na prvom mjestu, dok je žena bila ta koja e samo trebala brinuti za djecu i za kuću

Ipak ove stvari o kojima danas govorimo su vezane uz određene dijelove Pomoravlja, a koje je u jednom periodu imalo veoma čudan običaj koji se u narodu zvao ”snohoćenje”. Taj običaj je vezan za slučaj ako se neki mladoženja oženi veoma mlad, faktički kao dijete, i kada dovede mladu u kuću, pošto zbog godina nije u stanju da ispuni svoje bračne dužnosti prve bračne noći, to na sebe preuzima njegov otac, a ako nema oca u kući, to radi stariji brat. I to se znalo upražnjavati sve dok mladoženja ne stasa da i on sam može obavljati te stvari

Nisu bile rijetke situacije da mlada ostane u drugom stanju sa ocem svoga muža, ali sve je ostajalo u porodici. Naravno da je s vremenom taj običaj iskorijenjen, ali postoje neke priča da u nekim dijelovima Srbije još uvijek ima nekih zaseoka i dijelova koji se znaju držati ovakvoga običaja

 

 

 

Preporučujemo