NA OVOME SU SE MNOGI POGUBILI!! Raskrsnica za razmišljanje: U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil?

0

Ono što vi treba da napravite kod ovoga zadatka je da pogledate zadatu situaciji na slici, koja se tiče saobraćaja, te da pokušate da date odgovor, ali da on bude za manje od minute

Ovdje se radi o raskrsnici za razmišljanje: U kojim sve smjerovima smije da se kreća automobil na slici plave boje? Vidi se da na raskrsnici nema semafora, te da nema saobraćajnog policajca koji reguliše saobraćaj. Na samoj raskrsnici se nalaze tri automobila čije kretanje regulišu znakovi ” obrnutni trougao, kao i znak obavještenja

Pažljivo pogledajte zadanu situaciju na raskrsnici i pokušajte da date ispravan odgovor na pitanje kojim smjerovima može da se kreće plavi automobil? Dati odgovori su:

-Samo u smjeru B,
-U smjerovima A i C,
-Samo u smjeru A,
-U smjerovima A i B,
-U bilo kojem smjeru…

 

A odgovor je:

Kako ni jedan od ovih saobraćajnih znakova ne zabranjuje vožnju ni u jednom od smjerova, tačan odgovor je pod brojem 5 – plavi automobil može da se kreće u bilo kojem od tri ponuđena smjera.

Preporučujemo