Novo

Muškarci oprez: Evo u kojim godinama žene počinju da se pretvaraju u svoje majke: Istraživanje potvrdilo!

Poznata riječ mnogih roditelja jeste da ćemo ih se sjećati kada odrastemo.

Mnogi od nas i jesu ih razumjeli kasnije kao što su nam i rekli.
Nakon odrastanja počinjemo da razumijemo svoje roditelje a i postoje velike šanse da postanemo isti kao i oni.
Plastišni hirurg doktor Džulija de Silva je napravio mnoga istraživanja u kojima je ispitanike pitao širom Ujedinjenog Kraljevstva o njihovom odnosu sa roditeljima.


Na kraju istraživanja zaključio je da više o polovine žena priznaje kako se sa vremenom ponašaju isto kao i njihova majka.
U početku tridesetih godina se počinje dešavati da žene postaju slične majkama. Žene priznaju da u tim godinama slučaju što njihova majka govori, prave iste izraze lica, počinju pričati kao ona, pa čak gledaju i iste serije.
Dokazano je da u trideset i trećoj godini žene postaju iste kao i svoje majke i ponašaju se isto.


Ova promjena mogla bi biti povezana sa starateljstvom. Dr De Silva pretpostavlja da ova promjena kod žena počinje da se javlja u trenutku kada i same istražuju svoj roditeljski stil i počinju da kopiraju ponašanje svojih majki u toj situaciji, i tako se stavljaju u lakšu situaciju. Osim toga, one se mnogim situacijama javljaju majkama da im daju savjete o roditeljstvu.

A muškarci se također ponašaju kao i svoji očevi
Pored žena, muškarci se također u trideset i četvrtoj godini počinju ponašati kao svoji očevi rekao je dr De Silva.
Muškarci su ovo potrvdili i rekli da slučaju slične radio stanice i počinju da gase svjetla u praznim sobama.
– Svi mi počinjemo da se pretvaramo u svoje roditelje u nekom trenutku – rekao je De Silva.

Oglasi – Advertisement