MOMCI, SPREMITE SE ILI BJEŽITE GLAVOM BEZ OBZIRA- PONOVO SE UVODI VOJNI ROK?! Evo koliko će trajati, OBJAVLJENI SVI DETALJI? (FOTO)

0

Već duže vrijeme u Srbiji ne postoji obavezno služenje vojnog roka i veoma često možemo da čujemo komentare pripadnika starijih generacija, kako bi se trebalo vratiti služenje vojnog roka, jer je očito da današnja mladež ima i previše energije koju može lijepo da potroši u vojsci, ali da će u vojsci i da nauče šta su obaveze, šta je disciplina, i šta to znači biti dio tima, kao i šta je to i kako se uvažava i poštuje autoritet. Mnogi su mišljenja da je vojska bila dobar stepenik za svakog pojedinca da postane koliko- toliko dobar čovjek, barem većini

I danas mnogi forsiraju tu ideju da služenje vojnog roka bude opet obavezno, a zadnji koji su govorili o tom pitanju su članovi Pokreta obnove Srbije, a oni traže to da bi se moglo adekvatno odgovoriti bezbjednosnim rizicima u okruženju. Ljudi iz ovoga pokreta su razradili i čitav koncept u vezi služenja vojnog roka, a i predlaže se da on traje šest mjeseci. Koncept se bazira na modernoj obuci korištenjem modernih vojnih sredstava. S matra se u ovom pokretu da bi služenje vojnog roka imalo velikog uticaja i na samu privredu Srbije kao i na razvoj nekih privrednih grana u domaćoj industriji. Iz ministarstva pak kažu da obavezno služenje vojnog roka nije nikada ukinuto, već je samo obustavljeno 2011. godine. Od tada se vojska služi na principu dobrovoljnog prijavljivanja, ali ipak obaveza uvođenja u evidenciju vojno sposobnih lica je ostala kao i obaveza služanja roka u rezervnom sastavu.

U saopštenju ministarstva odbrane Srbije je rečeno ”da je ministarstvo u nekoliko navrata analiziralo efekat trenutnog sistema na stanje vojske, a detaljne analize bezbjednosti, prijetnji i rizika kao i iskustava vojske Srbije kao i stranih država su elementi koji bi mogli uticati na izmjene u vezi sa služenjem vojnog roka.”

 

Preporučujemo