Jovanino pismo podiglo VELIKU BURU U SRBIJI: ”MAJKE KOJE RAĐAJU SRBE SE OTPUŠTAJU NAKON PORODILJSKOG DA BI SE MIGRANTI ZAPOSLILI!”- SRBIJO, ŠTA TI RADE ! (FOTO)

0

U medijima u Srbiji se pojavilo pismo jedne žene, građanke Srbije koja je željela da sa svima podjeli svoja negativna iskustva sa posla, vezana uz njeno radno mjesto, pa je na početku svoje ispovijesti ova žena rekla: “Sve ide u tom pravcu da će nam migranti rađati djecu, a Srbi će odlaziti iz svoje zemlje u potrazi za poslom i boljim životom. Naša vlada stalno uvodi nove poreske olakšice poduzetnicima koji zaposle strane državljane, a u međuvremenu majke koje ovoj Srbiji SRBE rađaju ostaju bez posla nakon isteka porodiljskog bolovanja. Kome onda pričamo o natalitetu?”

Dalje u svojoj ispovijesti ova žena navodi: ” Daju se otkazi, smanjuju se isplate trudničkog bolovanja, tretiraju nas kao trudničku mafiju koju treba iskorijeniti. Crnogorci ovdje vode kolo i odlučuju o našoj sudbini, u našoj zemlji! Zbog jednog takvog sam bez posla nakon što sam 5 godina radila na određeno vrijeme u jednom Institutu za rehabilitaciju u MLADENOVCU, jer sam odlučila roditi dijete u svojoj 30-oj godini. Cijena koju sam morala da platim za rođenje svog djeteta je bio otkaz. Moja direktorica S.K. smatra da su trudnice neko ko koristi državu da im plaća trudničko i porodiljsko. A prije nje je bio direktor njen otac koji je također gajio antipatije prema trudnicama i davao otkaze ko bombone svakoj ženi koja bi ostala u drugom stanju. A u firmi se samo zapošljavaju direktoričini bliži i dalji rođaci, prijatelji, kumovi i svi iz njihove porodice, dobivaju rukovodeće pozicije, za čas završavaju fakultete pa brzo uznapreduju od vozača kolica do šefa. Također 70 posto firme čine djeca zaposlenih. Onda kada je firma masovno zapošljavala, za mene nije bilo mjesta jer je umjesto mene primljen momak čija oba roditelja rade u firmi, i uz to je dobio ugovor za stalno a ja ugovor o prekidu.”

Ova veoma nezadovoljna građanka Srbije je dalje u svojoj ispovijesti istakla i ove stvari: ” Moj suprug ne radi, i moja plata nam je bila i te kako potrebna pa sam zakazivala razgovore kod direktorice, ali me nikada nije primila. Čak sam je jednom presrela na hodniku, sa djetetom u rukama, i zamolila je da a mi produži ugovor a ona je usput rekla da nakon isteka trudničkog letim, okrenula se i otišla ostavivši me u šoku sa djetetom u rukama. Bila sam spremna i bolovanje da prekinem ali nikada nisam primljena. Konkursi su otvarani za ciljane osobe. Uzela sam advokata i zajedno sa njim sam tražila uvid u konkursnu dokumentaciju. Na zapisniku nije bilo potpisa svih članova komisije, niti sve potrebne informacije o provedenom konkursu a kandidat koji je primljen u radni odnos nije predao uvjerenje o položenom državnom ispitu iako u konkursu uvijek stoji da će nepotpune prijave biti odbačene kao nevažeće. Pa on ne mora jer je dijete radnika firme. Prvostepenu komisiju čine “kumovi” pa je prigovor naravno odbačen. U drugostepenoj komisiji je direktoričin brat od rođenog ujaka, pa ni taj prigovor nije prihvaćen. Pa gdje to ima??? Nisam bila primljena iako sam po svakom pitanju bila u prednosti nad izabranim kandidatima, a uz to sam svoj posao uvijek savjesno obavljala i nikada nisam bila opomenuta. I dok naša država ćuti, nije svjesna da će ovo postati veliki problem budućnosti jer će se žene neće odlučivati da rode zbog posljedica . Pa ako se smatra da sam ja rođenjem djeteta oštetila državu koja propagira natalitet onda treba razmisliti da se u budućnosti zapošljavaju samo muški i žene koje su izašle iz doba kada mogu rađati pa će poslodavci biti zaštićeni pa državni budžet neće zloupotrebljavati ovakve porodilje kao što sam ja! Pa…neka nam je sa srećom!”

Na kraju je ova žena, Jovana rekla kako neće odustati od borbe za svoja prava na rad koji joj pripada i koji joj je na nezakonit način uskraćen.

 

 

 

 

Preporučujemo