SPREMA NAM SE APOKALIPSA: JEZIVE INFORMACIJE Upravo Objavljene, Korona Je Ništa Za Ono Što Nas Čeka – Gore Je Nego Smo Mogli Zamisliti

0

Ruska agencija TASS je prenijela izjavu portparola državne nuklearne korporacije nakon što su vlasti nekih nordijskih zemalja izjavile da su tokom posljednjih mjeseci primijetili povećanu radioaktivnost u sjevernom dijelu Europe, pa neki holandski stručnjaci  su mišljenja da sve to zapravo potiče od ruskih nuklearnih elektrana u zapadnom dijelu Rusije, a Holanđani su ipak mišljenja da se tu radi o oštećenju na gorivu nuklearne elektrane.

Ruski portparol je ipak izjavio da na zapadu Rusije postoje dvije nuklearne elektrane, međutim da niko nije prijavio nikakve poteškoće u radu. TASS je prenio kako je nivo radijacije u sklopu Lenjingrad i Kola elektarne zadovoljavajući i da sve radi bez ikakvih problema. Međutim, Finci, Norvežani i Šveđani su primijetili povećanje broja radioaktivnih čestica a koje nisu opasne po ljude, međutim oni ne znaju da li će to tako i ostati, a holandski  Institut za javno zdravlje i životnu sredinu je jedino Rusiju naveo kao mogući izvor ovih izotopa.

Švedska agencija za nuklearnu bezbijednost je izjavila kako ipak još uvijek nije moguće utvrditi izvor radijacije, te ni odakle dolaze oblaci sa radioaktivnim izotopima, jasno je da se povećanje primijetilo u nekim dijelovima Finske, Arktika i južnog dijela Skandinavije, te još nije provjereno u nekim drugim dijelovima, ali nije isključeno da ih i tu ima. Nuklearne elektrane su uvijek bile nužno zlo i uvijek se znalo kako su one potencijalna opasnost za ljude ali i za ekologiju, a najbolji primjer za to je Černobilska katastrofa od čijih posljedica i danas mnogi ljudi imaju velike probleme, pa je zato i svjetska politika sve više okrenuta ukidanju jednog ovakvoga načina proizvodnje energije.

Ëåíèíãðàäñêàÿ àòîìíàÿ ñòàíöèÿ (ËÀÝÑ) â ãîðîäå Ñîñíîâûé Áîð.
Preporučujemo