Odmah provjerite: Broj u donjem desnom uglu vaše lične govori policiji nešto nevjerovatno o vama

0
8

Lična karta je javni dokument kojim se građani ovjeravaju. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje se nalaze u njoj. Ako je tako određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može služiti i kao putna isprava.

Lična karta je dokument koji trebate imati uvijek uz sebe jer u slučaju da vas na ulici zaustavi policajac koji želi znati vašu identifikaciju morate mu priložiti ličnu kartu uz koju će znati bez dvoumice ko ste. U određenim zemljama postoji kazna ukoliko ste punoljetni a ne nosite svoj lični dokument.

Organi unutarnjih poslova vode razne evidencije o elementima ličnog statusa građana, posebno o mjestu prebivališta i boravišta, evidenciju građana, evidenciju ličnih karata i putnih isprava, lični (identifikacijski) broj građana, registar motornih vozila. Općinsko ministarstvo unutrašnjih poslova vodi evidenciju o primljenim zahtjevima i izdatim ličnim kartama. U gradovima sa više općina može se održavati jedinstvena evidencija ličnih karata izdanih u cijelom gradu.

Identifikacija osoba i vođenje evidencije o izdatim ličnim kartama, kao posebna administrativna stvar, regulisani su Zakonom o ličnoj karti (2007). Prema ovom zakonu lični identitet dokazuje se ličnom kartom, koja je javni dokument, i može poslužiti kao dokaz o drugim činjenicama koje se u njoj nalaze.

Među biometrijskim ličnim kartama je i broj ljudi čija lica imaju slične karakteristike kao i vaša. Evo kako to provjeriti!

Kada su građanima puštene nove biometrijske lične karte, znalo se da će imati iste podatke kao i stari papirni dokumenti. Ipak, jedan od brojeva na vašem biometrijskom dokumentu otkriva koliko je ljudi u državi čija lica, prema fotografiji iz MUP-a, imaju slične karakteristike kao i vaše lice.

Loading..