Niko neće moći preći preko granice bez ovoga: Uzalud i pasoši kad je novi zakon usvojen: Region na nogama!

0

Od februara 2022. godine, državljani Bosne i Hercegovine će morati skenirati jedan prst pri ulasku u Evropsku Uniju.

Podaci o eventualnom pooštravanju mjera EU službeno su objavljeni na konferenciji koja je održavana u Varšavi. Sve podatke je potvrdio savjetnik direktora Granične policije BiH Svedovil Hoffman.

Europska komisija je usvojila ovu direktivu u cilju što bolje zaštite vanjskih granica EU i smanjenje količine kriminala. Kompjuterska tehnika koja ima sposobnost da prepozna lite putnih dokumenata, a njegov naziv je takozvani Morphine.

Sistem koji su do sad koristili, pokazali su da je zločin toliko uznapredovao da se fotografije na postojećim putnim dokumentima, bukvalno mogu mijenjati. Sam Hoffman je rekao da je ova odluka o pooštravanju mjera donesena kao pravi način borbe protiv kriminala, koji je u najvećoj mjeri izražen u polju trgovine ljudi, a u zadnje vrijeme je zabilježeno i povećano krijumčarenje kokaina.

Svi podaci o otiscima pristiju jedne ruke i skreniranom licu će biti uneseni u posebni bazu podataka koja će biti prisutna u svim policijskim stanicama u EU. Svakog puta kada građani Bosne i Hercegovine budu htjeli preći granicu EU, morat će dati svoj digitalni otisak prsta, i to sve dok BiH ne bude jedna od članica unije.

Najbrži put do članstva u EU će sigurno imati Srbija i Crna Gora. Obje ove zemlje se već nalaze u fazi zakonodavnih tranzicija, i to sve u cilju prilagođavanja europskim propisima i normama. Ako ne bude bilo nikakvih zastoja, Bosna i Hercegovina će postati članica EU poslije 2025. godine. Zajedno sa BiH, Albanija i Svjeverna Makedonija su zaostale na putu ka članstvu EU. Albanija i Sjeverna Makedonija čekaju datum početka pristupnih pregovora, a Bosna i Hercegovina još uvijek čeka staus kandidata.

Preporučujemo