Novo

Mnogi ne uspijevaju da urade ovaj test inteligencije: Probajte vi da odgovorite na ova tri pitanja za tri minute i otkrijte koliko ste inteligentni!

Trenutno sada ovaj članak ima jedan test inteligencije koje će vam pokazati realnu sliku vaših moždanih mogućnosti i da li se imate čime pohvaliti ili se trebate zabrinuti.

Ovaj teste se sastoji od tri pitanja, na osnovu kojih možete zaključiti koliko ste inteligentni na najkraći način, mnoge ljude zanima da li su zaista inteligentni i redvno rade testove kako bi se uvjerili.
Test koji ćete sada pogledati je jedan od najzanimljivijih trenutno i sastoji se od tri pitanja na koja bi trebali odgovoriti u roku od šezdeset sekundi kako bi bio što učinkovitiji.


Istraživanja povodom ovoga testa su zaključila da čak 33% onih koji su radili test je na sva tri pitanja odgovorili netačno, dok je 83% ljudi odgovorilo netačno na samo zanje pitanje.
Prvo pitanje glasi- loptica i palica iznose 55KM, a palica košta 50KM više od loptice, koliko loptica košta?

Drugo pitanje- ukoliko pet mašina može napraviti za pet minuta pet proizvoda, koliko će biti vremena potrebno da bi sto mašina napravilo sto proizvoda?
Treće i posljednje pitanje- u jedno jezeru se nalazi ostrvo o lopoča, a svaki dan se površina tog ostrva udvostruči. Ukoliko je potrebno 48 dana da se cijelo jezero pokrije, koliko je onda potrebno dana da bi se prekrilo pola jezera?
odgovori na sljedeća pitanja se nalaze na dnu teksta.

Odgovori su sljedeći:
1.Pet KM
2.Sto minuta
3.Dvadeset i četiri dana

Tačni odgovori:
1. Pet KM, palica košta 50KM što je za pedeset KM više od cijene loptice, a zbir iznosi 55KM.
2.Potrebno je pet minuta da se napravi sto proizvoda, ukoliko pet mašina za pet minuta napravi pet proizvoda, jednoj mašini je potrebno pet minuta za jedan proizvod, dakle sto mašina, sto proizvoda u istom roku.
3. Potrebno je 47 dana jer se već sljedećeg dana ostrvo udvostručuje.

Oglasi – Advertisement