Novo

Ako imate ove brojeve u vašem datumu rođenja onda imate jednu posebnu moć: Da li vi spadate među sretnike?

Članak koji sada čitate nije o temi koju svi pišu a to je korona virus.

Ovaj članak je od teoriji koja ima veze sa brojevima koji čine naš datum rođenja i sudbine koju terba da doživimo. Svima je poznato da se datum rođenja odnosi na dan, mjesec i godinu kada smo se rodili i taj podatak je jako važan za svakog od nas. Prema datumu rođenja se ordeđuje kojem horoskopskom znaku mi pripadamo.

Međutim, postoje i ljudi koji misle da brojevi od kojih je sačinjen datum rođenja govore više od nama kao personama. Iako ima veliki broj teorija , numerologija ima sve potrebne odgovore i sva rješenja. Prema astrološkim  značajni brojevi brojevi su 10, 22, 30 ,11 i 20 i za njih se smatra da imaju poseban značaj u vremenu. Ako se gleda sa numeričke strane datum prestavlja skup cifara i on se računa tkao što saberemo svake pojedinačne cifre. I ukoliko je vaš datum rođenja 23.4.1961 godinem tako da se vaš numerološki broj računa na način 2+3+4+1+9+6+1 što na kraju iznosi 26. Nakon toga saberemo ta dva broja, 2+6 i tada dobijemo broj 8 kao završni rezultat.

I to znači da je borj ovog datuma rođenja 8. Ako kao rezultat dobijete brojeve 11,22,33,44, onda neće biti potrebno da računate dalje jer ti imaju posebno značenje.  Ovakvi brojevi imaju posebnu moć i oni predstavljaju sreću i imaju neku posebnu energiju. Ukoliko je zbir vaših datuma rođenja dvocifren broj onda ste bi pravi vizionar i učitelj, i vama je predviđeno da ćete težiti da uspostavite mir. Pogotovo članak čiji je broj 11. Oni imaju veliku moć i snagu.